Voucher ANDPDCA

Produse asistive ce pot fi achiziționate prin voucher

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează din 2019 proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cu scopul de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Motivation SRL se numără printre furnizorii de tehnologii de acces și dispozitive asistive, și pune la dispoziție o listă cu produse de înaltă calitate.

Subvenția sub forma de voucher poate acoperi costuri ale produselor asistive de până la 5000 euro.

Etape pentru obținerea voucherului:

Cine poate beneficia de tehnologia asistivă:

 • Persoane cu dizabilitate, atestată prin Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Persoane cu dizabilitate care nu au un loc de muncă, sunt în căutarea unui loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 lei conform Codului Fiscal;
 • Persoane cu dizabilitate care au vârsta legală pentru a munci (peste 18 ani)

Pentru a beneficia de tehnologia asistivă, persoanele interesate trebuie să îndeplinească toate cele trei criterii.

 1. Persoana cu dizabilități se prezintă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) cu documentele necesare:
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este aptă sau parțial aptă pentru a fi încadrată în muncă;
  • ultimul document de studii
 2. AJOFM înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și îi acordă servicii de informare, 

  consiliere si mediere.

 3. Persoana cu dizabilități:
  • semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;
  • participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).
 4. Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și depune următoarele documente:
  • Cerere pentru acordarea voucherului; Atenție! Este foarte important să fie trecut codul corect al produsului dorit pe voucher. Altfel, voucherul trebuie schimbat.
  • Certificat de încadrare în grad de handicap și anexe (cópii);
  • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii, dispozitive asistive și tehnologii de acces;
  • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, împreună cu Planul individual (copie);
  • Angajament că nu înstrăinează produsul asistiv.

Cum se intră în posesia voucherului:

 • DGASPC transmite cererea la ANDPDCA
 • ANDPDCA transmite către DGASPC voucherul nominal tipărit
 • Persoana cu dizabilități
  • ridică voucherul de la DGASPC. Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depăşeşte luna decembrie 2023.
  • Alege furnizorul de tehnologie asistivă din lista furnizorilor publicată de ANDPDCA, în care se regăsește și lista cu produsele Motivation SRL, și îi prezintă voucherul. Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
  • Primeste produsul din lista de produse, afișată pe site-ul ANDPDCA.

 

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a beneficia de unul dintre produsele asistive care ți se potrivește, ia legătura cu echipa regională Motivation din zona ta.

 

 


Produse eligibile voucher