Modificări în metodologia de acordare de vouchere pentru tehnologiile asistive

De la începutul acestui an Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță modificări importante pentru acordarea voucherelor pentru achiziționarea tehnologiilor asistive pentru persoanele cu dizabilități în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164.

Pe scurt, modificările fac referire la următorele:

  • Se acordă două dispozitive pentru deficiențe bilaterale. Atât dispozitivul, cât și accesoriul trebuie să facă parte din lista produselor achiziționate cu voucher;
  • Recomandarea medicului specialist trebuie să cuprindă ambele dispozitive;
  • În cazurile în care expiră voucherul iar beneficiarul vrea să achiziționeze același tip de dispozitiv, se depune doar o cerere pentru un nou voucher. Condiția este ca restul documentelor de la dosar să fie valabile;
  • În cazurile în care expiră voucherul iar beneficiarul vrea un alt tip de dispozitiv, trebuie depus un dosar complet;
  • Schimbarea unor aspecte ce țin de angajamentul ce trebuie depus de beneficiar pentru obținerea voucherului.

Accesând link-ul http://bit.ly/NoutatiTehnologiiAsistive2021 puteți afla mai multe informații referitoare la criteriile necesare aplicării pentru tehnologii asistive.

Prin proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164” implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se acordă vouchere cu o valoare de aproximativ 5000 de euro persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă pentru achiziția de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.


Motivation și Kaufland, în Carta Diversității, datorită proiectului de incluziune a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Apariția Motivation în Carta Diversității este un prilej de bucurie și o recunoaștere a valorilor noastre legate de incluziune. De la pagina 37 a Cartei, găsiți informații despre programul Kaufland de angajare a persoanelor cu dizabilități, dezvoltat în colaborare cu echipa Motivation. Rolul Motivation a fost acela de a recruta persoane cu dizabilități pentru magazinele Kaufland.

Pentru a încuraja incluziunea persoanelor cu dizabilități și promovarea abilităților acestora, Motivation SRL oferă servicii de consultanță pentru companii, în vederea angajării de candidați cu dizabilități. Veniturile generate de această activitate sunt reinvestite în servicii dedicate persoanelor cu dizabilități, furnizate de Fundația Motivation România (la care Motivation SRL este unic acționar).

Companiile interesate pot solicita mai multe informații despre serviciile de consultanță pentru angajarea persoanelor cu dizabilități de la Gabi Mihaela Comănescu – g.comanescu@motivation.ro, tel. 0747.280.238.

***
Carta Diversității este un document prin care sunt recunoscute și valorizate diversitatea și egalitatea de șanse. Semnatarii sunt companii, organizatii neguvernamentale, instituții publice, instituții academice ș.a., care își asumă promovarea diversității, a non-discriminării, a incluziunii și egalității de șanse la locul de muncă.